Tập thể cán bộ giáo viên trường TH&THCS vệ sinh khuôn viên trường, lớp phòng chống dịch Covid 19. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác lao động của cán bộ giáo viên: