Sunday, 12/07/2020 - 11:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Minh

Nhân dip ngày 27/7 Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương tăng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng